Pašdiagnostikas tests „Vai esmu bagāts, laimīgs un vesels?” (Intervija ar sevi pašu)Ir pieņemts uzskatīt, ka cilvēka veselība sastāv no Gara, Dvēseles un Miesas Veseluma. Un, ja jau veselība cilvēka dzīvē (vismaz vārdos) ieņem ļoti svarīgu vietu viņa prioritāšu sarakstā, tāpēc tās sastāvdaļas arī izcēlām ar lielajiem burtiem. Šo trijotni ļoti viegli ir attiecināt arī pret labi pazīstamo mūsdienu saukli: „Esiet bagāti, laimīgi un veseli!” Pats par sevi saprotams, ka bagātam (proti,- viedam) ir jābūt Garam, laimīga (tātad,- mīloša) tiecas būt Dvēsele, un vesela sapņo kļūt mūsu Miesa.

     
Šī testa mērķis ir noskaidrot, cik lielā mērā atbilstam minētajam un tik vēlamajam stāvoklim? Šim nolūkam dosimies uz iztēlojamo „Interviju ar sevi pašu”. Lūgums atbildēt pēc iespējas objektīvi, izvēloties vienu no piedāvātajām atbilžu variantiem. Nobeigumā summējiet saņemtos punktus un iepazīstieties ar vērtējumu. 

 

Gars

 1. 1. Valodā, kuru mācījāties skolā, pasakiet (un pārliecinieties par teikuma gramatisko precizitāti), lūdzu, teikumu: „Es aktīvi piedalos Eiropas darba tirgū!”

a)   Jūs pieļāvāt vairākas kļūdas; b) Jūs šo teikumu nespējāt pateikt; c) Jūs pateicāt šo teikumu pareizi vai pieļāvāt nelielu kļūdu.

 1. 2. Nosauciet, lūdzu, šajā kalendāra gadā kādas Jūsu izlasītās grāmatas autoru, nosaukumu un ar ko tā patika?

              a) nosaucāt visas trīs pozīcijas; b) nosaucāt vienu no

              pozīcijām;  c) nelasāt grāmatas.

 1. 3. Vai pašlaik apgūstat kādu no svešvalodām?

a)   gatavojos to darīt; b) neapgūstu; c) apgūstu.

 1. 4. Vai ziniet savus radurakstus (ģenealoģisko koku)?

a)   šo un to zinu; b) zinu; c) nezinu.

 1. 5. Kā Jūs domājat, vai „patiesība dzimst ...”

a)   strīdos; b) katram sava patiesība; c) līdzvērtīgā dialogā?

 1. 6. Viss, kas notiek ar mums nelabs, ir:

a)   apstākļu sagadīšanās; b) Dieva sods; c) cēloņu un seku likuma izpausme.

 1. 7. Ja Jūs turpiniet būt uz kādu dusmīgs (vēl neesat piedevis), atzīmējiet, cik sen minētais notikums ir bijis?

           a) esmu visiem visu piedevis; b) tas notika senāk par vienu

           gadu; c) pēdējā gada laikā.

8. Vai Jūsu labsajūta atbilst Jūsu gadu skaitam?

            a) jūtos vecāks; b) atbilst; c) jūtos jaunāks.

9. Cik profesijas labi pārvaldiet?

           a) 1-2; b) 3-4; c) 5 un vairāk.

10.Valeoloģija ir:

           a) zinātnes nozare, kura pēta gremošanas trakta slimību iemeslus; b) psihiska patoloģija, kad cilvēks sāk kvēli ticēt, ka vēlamais ir kļuvis par esošo; c) zinātne par veselo cilvēku veselību.

 

Dvēsele

 1. 1. Vai Jums patīk klausīties Jūsu balsi, kura ir ierakstīta diktofonā?

a)   liekas, ka tā nav mana balss; b) patīk; c) nepatīk.

 1. 2. Jums ir bilde, kur esat laimīgs. Tā ir uzņemta:

a)   tādas bildes nav; b) pēdējā gada laikā; c) tādu ir daudz.

 1. 3. Jums ir hobijs. Cik bieži ar to nodarbojieties?

a)   nodarbojos ar to bieži: b) nodarbojos ar to reti; c) hobijs ir, bet ar to nenodarbojos; d) hobija nav.

 1. 4. Kāda parasti ir Jūsu pirmdiena?

a)   grūta diena; b) tāda pati, kā visas pārējās; c) prieks uzsākt jaunu darba nedēļu.

 1. 5. Man ir ģimene.

a)   man nav ģimenes; b) dzīvoju divatā ar dzīvesbiedru; c) dzīvoju ar dzīvesbiedru un bērniem.

 1. 6. Pēdējā gada laikā esmu apmeklējis koncertus, izstādes, kino, teātra izrādes:

a)   1-2 reizes; b) 3-5 reizes; c) 6 un vairāk; d) ne reizi.

 1. 7. Man ir uzticami draugi (draugs):

a)   viens draugs; b) vairāki draugi; c) nav neviena drauga, bet vairāki paziņas; d) viens draugs – es pats.

 1. 8. Vienas minūtes laikā, lūdzu, sauciet tos mīļvārdiņas, kurus parasti lietojiet, adresējot saviem mīļajiem! Cik sanāca?

a)   3-7; b) 8-15; c) 16 un vairāk.

 1. 9. Vai Jūs strādājat algotu darbu?

a)   jā, strādāju nepilnu darba dienu; b) esmu bezdarbnieks; c) strādāju pilnu darba dienu.

 1. 10. Vienas minūtes laikā nosauciet, lūdzu, savas rakstura   

       īpašības, kuru dēļ, Jūsuprāt, var Jūs mīlēt citi? Cik īpašību   

       sanāca?

            a) 10 un vairāk; b) 6-9; c) 1-5.

                        

Miesa

1. Vai veicat rīta vingrošanu?

         a) nē; b) dažreiz; c) jā.

2. Katru dienu ar kājām es nosoļoju 10.000 soļu (jeb 6 km).

          a) jā; b) nosoļoju vairāk; c) nosoļoju mazāk.

3. Diēta.

           a) es dodu priekšroku veselīgiem (nevis garšīgiem) produktiem;

           b) jūtu vajadzību savā dzīvē ieviest atslodzes dienas, ieturēt diētu,

           kļūt par veģetārieti u.c.; c) no rītiem man parasti ir ēstgribas

           trūkums, tāpēc cenšos sātīgi pusdienot un vakariņot.

4. Es lietoju alkoholu:

         a) nē; b) jā; c) reti.

5. Es smēķēju:

         a) jā; b) cenšos atmest; c) nē.

6. Man ir liekā svara (vai - neproporcionāla apjoma) problēmas.

         a) jā, jo man ir mazkustīgs dzīves veids; b) jā, jo man trūkst

         gribasspēka kaut ko mainīt; c) nē.

7. Kāds ir Jūsu miegs?

         a) paretam gribētu gulēt vairāk; b) guļu atbilstoši mana organisma

         vēlmēm; c)parasti tas ir visai trauksmains.

8. Cik bieži es lietoju zāles?

          a) cenšos nelietot nemaz; b) lietoju pēc vajadzības – tikai ķīmiskās

          zāles; c) lietoju pēc vajadzības – tikai dabiskās zāles.

9. Vai bijāt uz slimības lapas pēdējā gada laikā?

          a) nē; b) pārslimoju, turpinot strādāt – bez slimības lapas; c) jā.

10. Katram mājās ir kāds fiziskās kultūras atribūts (trenažieris, 

      masažieris, velosipēds, hanteles utt.). Cik bieži tas tiek izmantots?

a)   regulāri; b) kad uznāk gribēšana; c) regulāri no tā noslauku

putekļus.

 

 

Jautājimi un piešķirtie punkti

 

Gars

1. a) 3; b)1; c)5. 2. a) 5; b) 2; c)1 . 3. a) 2; b)1 ; c)5. 4. a) 3; b)5 ; c)1.

5. a)1; b)2; c)5. 6. a) 2; b)1; c)5. 7. a)5; b)3; c)1. 8. a)1; b)2; c)5.

9. a)1; b)3; c)5 . 10. a)1; b)2; c)5

.      

Dvēsele

1. a) 2; b)5; c)1. 2. a)1; b) 3; c)5. 3. a) 5; b)3; c)2; d) 1. 4. a)1; b)3; c)5. 5. a)1; b)3; c)5. 6. a) 2; b)3; c)5; d) 1. 7. a)2; b)5; c)1; d)3. 8. a)1; b)3; c)5. 9. a)3; b)1; c)5. 10. a) 5; b)3; c)1.      

 

Miesa

1. a) 1; b)3; c)5. 2. a)3; b)5; c)1. 3. a) 5; b)3; c)1. 4. a)5; b)1; c)2.

5. a) 1; b)3; c)5. 6. a) 1; b)2; c)5. 7. a) 3; b)5; c) 1. 8. a) 3; b)1; c)5.

9. a) 5; b)2; c)1. 10. a)5; b)3; c)1.      

 

 

Rezultāti

 

 Vispirms, lūdzu, saskaitiet iegūtos punktus katrā no trim testa sadaļām.

Ja Jūs ieguvāt minimāli iespējamo punktu skaitu (10-19), tad piederat pie C grupas - „Tiem, kuri vēl gatavojas” kļūt veseli, laimīgi un bagāti. Viņu dzīvē atrodas milzum daudz dažādu objektīvu un subjektīvu iemeslu, lai vēl nedarītu to, par ko viņu iekšējā balss jau sen uzrunā viņus dienu un nakti. Nereti rodas vainas apziņa no tā, ka, ja gadījumā viņiem klājas pavisam nelāgi, praktiski neatrodas neviens, kurš palīdzētu viņiem – pat no tiem, kuriem paši ir palīdzējuši. Bet visgrūtāk klājas tiem, kuri bieži vien vēl tikai „gatavojas gatavoties”. Vai atradīsies kāds, kurš apskaudīs viņus?

Ja iegūti ir 20-29 punkti, nosauksim Jūs par „Pasaules glābējiem”. Tā ir B grupa. Viņiem tik daudz ir darāmā, un tik ļoti svarīga, ka visam kam pietiek laika, bet tikai ne sev. Viņi pastāvīgi atrodas radošajos meklējumos, lai noslogotu sevi ar jauniem un jauniem pienākumiem, saistībām, un būt vienmēr aizņemtiem ar kādu globālu projektu. Bet Jums vēl ir kur augt!

 Ja sasniegts ir maksimāli iespējamais punktu skaits (30-50), vēlamies Jūs apsveikt ar iekļūšanu A grupas sarakstā. Jūs sauksim par „Harmonizatoriem”. Jums ir izdevies savā dzīvē līdzsvarot, sabalansēt tik dažādas lietas, ka Jūs varat tagad atļauties Vienkārši – Dzīvot! Kontrolējot procesus, kuri saglabā, vairo un stiprina Jūsu Garu, Dvēseli un Miesu, Jūs principā varat bezgalīgi celt savu dzīves kvalitāti un būt par piemēru pārējiem. Lai šie skaistie Veseluma mirkļi pārvēršas par Jūsu dzīves pastāvīgo etalonu!

 Papētiet, kurās no sadaļām Jūs ieguvāt lielāku punktu skaitu, bet kurās mazāku. Tagad Jums ir skaidrs, pie kā vēl būtu jāpiestrādā? Un tagad summējiet visu trīs sadaļu Jūsu iegūtos punktus. Kopsavilkums izskatās šādi: A grupa (88-150 punkti); B grupa (58-87 punkti); C grupa (30-57 punkti).

  

Secinājumi

 

Ļoti lietderīgs tests ir darba meklējumos esošajiem, lai varētu pavērot, kādu amatu un algu piedāvāt šādam darbiniekam. Mūsu pētījuma pamatā bija mēģinājums atrast un nodefinēt iespējamās „Veselības formulas” pamatkritērijus, kā arī noteikt „riska faktorus”, kuru klātbūtne mūsu dzīvē manāmi apgrūtina iespēju sasniegt un uzturēt Veselumu. Kāds no Jums nav apmierināts ar sasniegto? Arī mums pašiem tests dažās vietās liekas par stingru, bet nekas taču dzīvē nenotiek bez piepūles un grūtību pārvarēšanas. Darbs izdarīts, darbs turpinās! Dažam labam arī slimība (piedodiet,- īslaicīgi samazināta veselība.- O.P.) citreiz var kalpot par vienīgo iespēju pilnīgi legāli beidzot kā pienākas atpūsties,- bet kurš atzīsies šādā uzvedībā?!

Tests nepretendē uz absolūtu patiesību un, iespējams, neatbildēja uz Jūsu fundamentālajiem jautājumiem, taču, esam pārliecināti, ka Jums tas radīja ierosmi pārdomāt minētās tēmas un izdarīt vislabākos secinājumus, lai uzzinātu īstos iemeslus, kāpēc dzīvē vēl nenotiek tā, kā mēs vēlamies. Šeit der atcerēties kādu aksiomu, kura skan šādi: „Ja Jūs vēlējāties kaut ko sasniegt, padomājiet, vai tiešām to vēlējāties? Bet, ja Jums liekas, ka sasniedzāt kaut ko pavisam citu, tad nomierinieties, jo tieši to Jūs arī vēlējāties, jo izdarījāt visu, lai dzīvotu tā, kā pašlaik dzīvojiet.”  Testa autori sapņo, lai kādreiz cilvēki paši uzņemtos lielāku atbildību par savu veselību. Tad slimnīcu vietā vērsies vaļā Veselību vairojošās mājas, bet Slimokasei parādīsies spēcīga alternatīva – Veselo kase. Pateicamies Jums par aktīvu piedalīšanos pētījumā!

 

Testa (2009.) autors:

Oskars Peipiņš

Testa (2009.) autors:

Oskars Peipiņš

www.akvilona.lv/public/

Komentāri (0)  |  2016-10-02 20:20  |  Skatīts: 1599x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ