Ievads jēdzienā: Dabiskā Higiēna


Cilvēka aura nav kā sīpols, kuru var nolobīt pa kārtiņai. Visus septiņus ķermeņus kā telpisku struktūru vislabāk attēlo krievu tradicionālā lellīte Maružiņa – tajā katra nākošā lellīte ietver sevī visas par sevi mazākās lellītes. Tāpat arī cilvēka energo-informatīvajā sistēmā katrs augstākais līmenis sevī ietver (to caurstrāvo) visi zemākie līmeņi, bet pats par sevi tas ir apjomā lielāks par zemākajiem līmeņiem. Tāpēc arī, piemēram, mums šķiet, ka sajūtas, kas ir mūsu ēteriskajā ķermenī, mēs izjūtam fiziskajā – patiesībā tas mums nevis “šķiet”, bet mēs izjūtam šīs sajūtas tīri ģeogrāfiski tajā pašā telpā, kurā atrodas fiziskais ķermenis. Līdzīgi ir ar emocijām, kad mums “sirds sažņaudzas sāpēs”, “ceļgali trīc aiz bailēm”, “kamols sakāpj kaklā” no neizteikta teksta vai neizpaustām emocijām, “galva plīst pušu” no šķietami neatrisināmas dilemmas, utt.

CILVĒKS IR NEDALĀMS VESELUMS, kas sastāv no:

1) fiziskā ķermeņa (tas ir tikai niecīga daļiņa no visa cilvēka; patreizējās medicīnas mācību iestādēs parasti apgūst tikai fiziskā ķermeņa anatomiju, visam pārējam pieskaroties [ja vispār pieskaras] minimāli, pavirši, garāmejot vai tikai fakultatīvi – tas nedod pietiekamu izpratni par sarežģīto, NEDALĀMO cilvēka energo-informatīvo + apziņas sistēmu kopumā, par tās daļu individuālo nozīmi veslības uzturēšanā un slimību veidošanās procesos, par daļu mijiedarbību, un pats galvenais – par cēloņu-seku sakarībām un slimību veidošanās gaitu no A līdz Z). Fiziskais līmenis ir saistīts ar fizisko funkcionēšanu un fiziskajām sajūtām.

2) ēteriskā ķermeņa (daudzi cilvēki to redz fiziskajam ķermenim apkārt kā tādu bāli zilganu starojumu). Ēteriskais ķermenis atkārto fiziskā ķermeņa formas, tikai lielāks apjomā – tā ārējā daļa ir apmēram 2-10cm attālumā no fiziskā ķermeņa robežām, atkarībā no cilvēka vitalitātes un veselības stāvokļa. Struktūrā ēteriskais ķermenis atkārto fizisko ķermeni, ieskaitot visas anatomiskās daļas un orgānus. Ēteriskais ķermenis ir fiziskā ķermeņa enerģētiskā matrice; fiziskā ķermeņa audi pastāv, pateicoties šī vitālā enerģētiskā lauka esamībai – ēteriskais lauks ir primārāks, tas nav fiziskā ķermeņa produkts. Ēteriskajā ķermenī izjūtam sāpes un sajūtas, ko parasti sauc par psihosomātiskajām; nereti cilvēku ar šādām sāpēm ārsts vienkārši aizsūta mājās ar tekstu “Atnāciet pēc pusgada, kad mēs varēsim ar analīžu/rentgena/USG/utt. palīdzību pateikt, kas ar jums notiek!” – tulkojumā tas nozīmē “Mēs nezinām un nesaprotam, kas notiek smalkajos ķermeņos, vai vispār to eksistenci neatzīstam; atnāciet, kad jūsu slimība izpaudīsies jau galējā stadijā – fiziskajā ķermenī -, jo tur mēs mākam manipulēt ar visādām rupjām fiziskām metodēm – medikamentiem, ķirurģiju, starošanu un tml. Ar smalkajiem ķermeņiem mēs nezinām, ko darīt!”; pārrāvumi ēteriskā ķermeņa starojumā norāda uz jau esošām vai potenciāli tuvākā nākotnē iespējamām slimībām.

3) astrālā ķermeņa – emocijām. Šis ķermenis tikai ļoti aptuveni atkārto cilvēka ķermeņa formas, bet tā struktūra vairs neatkārto cilvēka anatomiskās daļas un orgānus. Astrālais ķermenis ir saistīt ar mūsu emocionālo dzīvi un jūtām. To iespējams redzēt cilvēka aurā kā vibrējošus un plūstošus dažādu krāsu laukumus (no tīriem pasteļtoņiem un tīrām spilgtām krāsām līdz pelēkiem, dubļainiem toņiem) – dažādas frekvences enerģijas. Krāsas šajā līmenī mainās līdz ar cilvēka emocionālā stāvokļa izmaiņām; piem., ir gadījumi, kad pavisam mazs bērns saka “Es šodien pie vecmāmiņas neiešu, jo viņa ir sarkana”. Tulkojumā nozīmē: “Man šodien no vecmāmiņas bail, jo viņa ir ļoti dusmīga”. Teiciens “Sarkans aiz dusmām” nozīmē ne tikai sejas krāsu, bet arī tumši sarkanu auras krāsu. Saka, ka mazi bērni un suņi ļoti labi izjūtot cilvēkus – to izjust palīdz viņu nesabojātā spēja uztvert un intuitīvi vai pat instinktu līmenī interpretēt cilvēka astrālo un pat vēl smalkākus līmeņus. Reizēm ir iespējams redzēt, ka cilvēks no sava astrālā ķermeņa itkā “izmet” kādas konkrētas krāsas masas; tas notiek intensīvos jūtu uzplūdos (piem., dusmās) vai terapijas seansos, kad cilvēks apzināti atlaiž kaut kādas iestagnējušas, nobloķētas emocijas.

4) mentālā ķermeņa (saukts arī par zemāko mentālo ķermeni) – domām, zināšanām, priekšstatiem un uzskatu sistēmām, kas veidojušās šīs dzīves jeb inkarnācijas laikā. Mentālais ķermenis ir saistīts ar lineāro domāšanu, konkrētas informācija apguvi (pretstatā nākošajam, kauzālajam ķermenim, kas ir saistīts ar abstrakto domāšanu un gudrību jeb viedumu) . Jūtīgāki cilvēki var pat redzēt skaidri formulētas domu formas otra cilvēka aurā šajā līmenī. Reiz lasīju par gadījumu, kad mazs bērns pie psihologa ir zīmējis mammu, un tai apkārt ap galvu sazīmējis karotes, šķīvjus un krūzītes. Kad mamma šo zīmējumu ieraudzījusi, viņa bijusi šokā aiz pārsteiguma, jo viņa strādājusi sabiedriskās ēdināšanas sistēmā, un visas viņas domas šajā periodā bijušas par saņemtās trauku un galda piederumu partijas sadali starp dažādiem ēdināšanas uzņēmumiem (bērns neko par to nav zinājis). Nereti mēs otra cilvēka domu formas nevis redzam, bet uztveram intuitīvi. Man ar savu dzīvesbiedru un ar bērnu šāda domu formu telepātiska uztvere (pat atrodoties dažādās valstīs) jau sen ir kļuvusi par ikdienas normu.

5) kauzālā ķermeņa (“kauzālais” no angļu vārda “cause” – tulk. cēlonis; saukts arī par augstāko mentālo ķermeni) - domām, zināšanām, priekšstatiem un uzskatu sistēmām, kas veidojušās iepriekšējo dzīvju jeb inkarnāciju laikā, kā arī no šajās dzīvēs iegūtās pieredzes. “Taustāmi” šis ķermenis izpaužas, piem., kā deja-vu - kā sajūta, ka tikko sastaptu cilvēku pazīstam jau tūkstoš gadus, kā šķietami iracionālas bailes no kaut kādām lietām, situācijām un stāvokļiem, ar kādiem šajā dzīvē nav bijusi saskarsme, bet bailes saglabājušās no citas dzīves, kā ļoti agrīni talanti un spējas, kā sajūta “Es to vienkārši skaidri un neapgāžami zinu – bet nemāku izskaidrot, no kurienes”, un tml. Šajā ķermenī atrodamas “saknes” daudzām lietām un notikumiem mūsu dzīvē, ko saucam par “karmiskajiem” – resp., ja iepriekšējā dzīvē mēs kaut ko neesam izrisinājuši līdz galam, neesam apguvuši kādu mācību stundu līdz galam, neesam piedevuši, nokārtojuši attiecības, esam sastrādājuši kaut kādas “ziepes”, tad šajā dzīvē mums to nākas turpināt un pabeigt. Tieši apzināta piekļuve šim līmenim ir vitāli svarīga, lai cilvēkam būtu iespēja atrisināt daudzas emocionāli-psiholoģiskās problēmas, kurām šajā dzīvē nav racionāla skaidrojuma vai kas grūti padodas (praktiski nepadodas!) ortodoksālajām psiholoģijas un psihoterapijas metodēm, kas balstās uz materiālistiskā pasaules uzskata, ka “dzīvojam taču tikai vienu dzīvi”.

6) un 7) atmiskā ķermeņa un buddiskā ķermeņa – augstākajiem garīgajiem ķermeņiem, kuri saistīti ar Augstāko garīgo likumu izpratni un pielietošanu praksē. Cilvēks, kas sasniedzis spēju izjust un atrasties kontaktā ar šiem līmeņiem, sāk daudz skaidrāk izjust sevi nevis vairs kā atsevišķu, no visa pārējā atrautu indivīdu, bet gan kā daļu no daudz lielāka par sevi Veseluma. Atslēgvārdi šo līmeņu izpratnei ir Vienotība, Mīlestība, Intuīcija, Līdzjūtība, Empātija, Viedums, Misija, Kalpošana citiem, kontakts ar Augstāko apziņu un tml. Kontakts ar šiem līmeņiem palīdz atrast harmoniskākos risinājumus jebkurā situācijā, un tiešām labas un prasmīgs psihoterapeits (tikai tāds, kurš pats ir kontaktā ar šiem līmeņiem!) mācēs palīdzēt savam klientam kaut uz mirkli sakontaktēties ar šiem līmeņiem, lai atrisinātu problēmsituāciju. Šie līmeņi ir vieglāk sasniedzami meditācijās (taču ne katrs, kurš mēģina sākt meditēt, šos līmeņus tūlīt arī sasniedz!). Cilvēkam, kurš sekmīgi garīgi attīstījies un dabiskā apziņas evolūcijas procesā izaudzis līdz šiem līmeņiem, kontakts ar šiem līmeņiem no gadījuma rakstura pieredzes (piem., mirklīgi intuīcijas uzplaiksnījumi) pārvēršas par ikdienas normu, arvien pastāvīgāku, noturīgāku stāvokli.

Visu cilvēka energo-informatīvo sistēmu var analizet arī vēl smalkākās detaļās un augstākos līmeņos, taču no no tā šobrīd atturēšos, jo šīs detaļas vairs nav tik būtiskas veselības pamatjautājumu izpratnei. Būtiski ir izprast pamatprincipu – ka visi cilvēka energo-informatīvie līmeņi un Apziņa nepārtraukti savstarpēji mijiedarbojas tieši tāpat, kā fiziskajā ķermenī asinis piegādā barības vielas visiem orgāniem, nervu sistēma caur smadzenēm nodod signālus no smalkajiem ķermeņiem uz dažādām fiziskā ķermeņa daļām vai no vienas fiziskā ķermeņa daļas uz visu pārējo sistēmu, utt. Līdz ar to, runājot par cilvēka veselību, ir jāizvērtē VISU cilvēku kopumā, nevis tikai viņa fizisko ķermeni vai tā atsevišķas daļas.

Cilvēka spēja apzināti uztvert arvien augstākus, smalkākas vibrācijas un struktūras energo-informatīvos līmeņus attīstās kopā ar viņa garīgo attīstību. Šo spēju NAV jāattīsta ar kaut kādām mistiskām praksēm (čakru manipulēšanu, trešās acs atvēršanu, Kundalīni pacelšanu un citām manipulācijām), jo tā ir cilvēka APZIŅAS IZAUGSMES dabīgs “blakus produkts”: kad cilvēks ar apzinātu darbu atbrīvojas no “tarakāniem” (negatīvām, disharmoniskām domu formām un uzskatiem, un to radītām sāpīgām emocijām) savā Apziņā, tad automātiski pa attīrītajiem energo-informatīvajiem kanāliem sāk ieplūst arvien vairāk informācijas no arvien smalkākiem realitātes līmeņiem (pavisam negaidīti cilvēks sāk redzēt vai sajust auras, čakras un daudzas citas lietas smalkakās realitātēs). Ja kaut kādas atsevišķas čakras jeb enerģētiskos centrus mēģina atvērt atrauti no visa kopējā apziņas evolūcijas konteksta, tad tam var būt nevēlamas un pat smagas sekas, tai skaitā arī nespēja saredzēto pareizi interpretēt. Tāpēc gadās, ka ejam pie pieciem gaišreģiem – bet katrs saka kaut ko pavisam citu; vai nākas saskarties ar murganiem čannelingiem; vai cilvēkam iedomībā par savu “atvērto trešo aci” iedomība pamatīgi sakāpj bēniņos; vai arī cilvēkam naturāli “jumts nobrauc” – jo viņa energo-informatīvā sistēma vienkārši vēl nav pietiekoši nobriedusi un nespēj izturēt pāragri iepludināto enerģiju un informāciju un “sadeg” (tas ir tas, kas notiek ar daudziem halucinogēno narkotiku lietotājiem).

Dabiskā Higiēna sevī ietver
visu ķermeņu (fiziskā un smalko), visas sistēmas uzturēšanu tīrībā un harmonijā,
un visu līmeņu adekvātu “barošanu” saskaņā ar katra konkētā ķermeņa objektīvajām vajadzībām.

Starp visiem līmeņiem, visiem ķermeņiem ir jābūt brīvai enerģijas un informācijas plūsmai. Kad šajā plūsmā parādās pārrāvums, tad šī plūsma ir bloķēta: cilvēks vairs nesaņem enerģiju un informāciju no augstākajiem garīgajiem līmeņiem > prātā veidojas disharmoniskas domu formas > tās, kad pielietotas praksē, rada sarežģījumus dzīvē un attiecībās, sāpīgas situācijas, sāpīgas emocijas > ja nekas netiek darīts domu formu nomaiņai uz harmoniskākām, tad parādās problēmas ēteriskajā ķermenī (psihosomatika) > ja nekas arī pēc šī signāla netiek darīts, tad slimība sāk izpausties fiziskajā līmenī.

Fiziskais līmenis ir tikai SEKU līmenis. CĒLOŅU līmenis ir mūsu apziņā,
no kuras ir atkarīga mūsu izvēle katrā konkrētā situācijā.
Kāda izvēle - tādas arī sekas fiziskajā līmenī!
Seku manipulācija fiziskajā līmenī, kā arī manipulācijas ar ēterisko un astrālo ķermeni (enerģētisko lauku bīdīšana un korekcijas), kas arī ir seku līmeņi, tikai smalkākos plānos, NERISINA problēmu, bet tikai nomaskē simptomus (medikamenti un tml.) vai, labākajā gadījumā, iedod situācijas patiesā risinājuma meklējumiem un pašai risināšanai ilgāku laiku (dažas no dziednieku darbībām).

Stāsts par aklajiem un ziloni pazīstams daudzās kultūrās, dažādās variācijās.

Aklu vīru grupa aptausta ziloni. Katrs aptausta citu ziloņa daļu, tādejādi iegūstot atšķirīgu prieksstatu par ziloni. Salīdzinot iespaidus, viņi konstatē, ka katram izveidojies pilnīgi cits viedoklis par to, kāds ir zilonis. Tas rada konfliktu starp aklajiem vīriem.

Dažādās stāsta versijas atšķiras ar koflikta intensitāti un veidiem, kā konflikts tiek atrisināts. Vienā no versijām parādās redzošs vīrs, kurš redz visu ziloni, dodot iespēju aklajiem vīriem uzzināt, ka viņi ir akli.

Kaut arī katra aklā vīra subjektīvā pieredze ir patiesa, tā tomēr reprezentē tikai nelielu daļu no patiesības par ziloni. Tāpat, ja redzīgais vīrs būtu kurls, viņš nespētu sadzirdēt ziloņa taurēšanu.

Tā noliegšana, ko cilvēks nespēj uztvert, gala rezultātā rada konfliktu par uztveres ierobežojumiem. Nenobrieduši cilvēki noliedz dažādus patiesības aspektus: fragmentāri redzētā un saprastā maldināti, viņi noliedz to, ko uztvert un saprast nespēj. Līdzība par aklajiem vīriem un ziloni norāda uz to, cik svarīgi apskatīt fenomeno no visiem skatu punktiem (holistiski), lai iegūtu tā pilnīgu attēlu. Līdzība ilustrē "ekspertu" uzvedību visdažādākajās jomās, kuras raksturo informācijas deficīts, komunikācijas trūkums un nepieciešamība pēc holistiska skatījuma. Medicīna ir viena no šādām jomām, un ārsti ļoti bieži uzvedas kā aklie, kas tausta ziloni, un ar putām uz lūpām cenšas pierādīt, ka zilonis ir kā zīmulis, čūska, siena vai virve.

*** Šajā izklāstā izmantotie attēli ir daļa no seminārā "VESELĪBAS PAMATI: CILVĒKA ĶERMEŅA, EMOCIJU, PRĀTA UN GARĪGĀS PASAULES DABISKĀ HIGIĒNA" sniegtās PowerPoint prezentācijas.


Komentāri (0)  |  2015-01-07 22:36  |  Skatīts: 1151x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ