Slepenās „elitārās” dzimtas, kas pārvalda pasauli, pārstāvja atklāsme. (2005.g.) II.daļa


Lai iemantotu brīvību, vai mums būtu jāzina, kāpēc mēs šeit atrodamies, vai vienkārši ir jātiek skaidrībā, kur tieši mēs atrodamies? Vai atbildes ir jāmeklē sevī, vai iestājoties (slepenās biedrībās), vai caur augstāko Dievišķo iejaukšanos, vai jāizmanto visi trīs paņēmieni, vai neviens no tiem neder? Jūs neesat atbildējis ne uz vienu no maniem iepriekš uzdotajiem jautājumiem! Es ceru, ka es neesmu jūs aizvainojis?
Ir nepieciešams redzēt visu spektru, kad redzējums ir daļējs, tas līdzinās tā, it kā jūs skatītos caur daļēji ar aizkaru aizklātu logu, jūs nezināt kas atrodas aiz šīs aizklātās loga daļas, tāpēc jūs nevarat rīkoties atbilstošā veidā. Kas aizklāj no jums visu spektru? Saprotiet kas ir tas un kur tas atrodas, tad jūs uzzināsiet kas jūs esat, kā jūs šeit esat nokļuvis, kāpēc esat atnāci šeit un kā atgriezties. Sagatavojiet sevi tam, attīrieties, aizsniedzieties līdz Saprātam. Sakiet, iekšā – ārpusē, ka esat gatavs, dzīvojiet saskaņā ar saņemtajām atbildēm. Nekad nestājieties slepenās organizācijās, lai kādi apstākļi nebūtu radušies, izvairieties arī no jebkurām reliģijām, tai skaitā „NewAge”, neuzticaties arī cilvēciskajiem guru, praviešiem, mācītājiem, rabīniem, mammām, tētiem, gaišreģiem, medijiem (domāti mediji starp garu pasauli un mūsējo), dalailamām, politiķiem, rakstniekiem, zinātniekiem, slavenībām, vecākiem, utml ... kā autoritātēm, kas skar Dievu (neuzticēties nevienai cilvēciskajai būtnei, kura mēģina interpretēt Dievu!). Citos jautājumos, jūs varat vai nu pieņemt, vai nepieņemt viņu viedokli, bet atcerieties, ka būs jāpieņem arī savas izvēles sekas. Jums ir nepieciešams tikai jūs pats un Dievs, nekādas iejaukšanās no citu puses. Atkārtoju, nepieļaujiet nekādu iejaukšanos, lai kurš tas arī nebūtu. Ja jūsu tēvs lūdz jums padot jums glāzi ūdens, lai pārliecinātos, ka jūs par viņu rūpējaties un pārbaudītu jūsu paklausību, tad ko jūs darīsiet? Atnesīsiet ūdeni bez starpniekiem, vai aiznesīsiet glāzi kaimiņam un palūgsiet lai viņš izstāsta jums, ko lūdzis jūsu tēvs, ņemot vērā, ka kaimiņš nav dzirdējis šo lūgumu un dotajā brīdī dzer personīgo ūdens glāzi? Vai es esmu šāds kaimiņš? Es neesmu pieskāries šai ūdens glāzei, es tikai atvēru durvis un pateicu jums, ka jums jāatgriežas pie tēva. Neviens nav aizvainojis mani, ļaudis aizvaino sevi paši. Es būtu aizvainots, ja tas, ko es saku, būtu pretrunā ar Visuvareno un ja tas ir tā, tad man būs par to jāmaksā. Es atbildu uz jautājumiem, sākot no tiem, uz kuriem es neesmu paspējis atbildēt, sākot no tā brīža, kur esmu apstājies iepriekšējā reizē un daru to tik ilgi, cik to man ļauj laiks. Dažreiz es izlaižu jautājumus, jo atbilde jau ir bijusi dota un dažreiz tāpēc, ka es neredzu dažus jūsu ierakstus.

Ko jūs domājat par tādiem jautājumiem kā Nibiru, Planēta X, polu nobīde, pirmais kontakts, otrā atnākšana, kas stāv aiz šīm visām pasakām un kāpēc?
Polu nobīde, cik man zināms ir notikusi divas reizes, apmēram 2.,3. ērā un ja tas būs nepieciešams, tas tiks izdarīt vēlreiz. Otrā atnākšana (domāta Jēzus otrā atnākšana) – jūs atgriežaties tajā vietā, kura priekš jums ir dzimtā, pēc tam, kad jūs veiksmīgi esat izpildījuši savu uzdevumu, un tas nozīmē, ka otrā atnākšana nevar notikt uz zemes, jo jūs tai nepiederat. Cilvēki, kuri gaida glābēju uz zemes, lai tas izdarītu viņu vietā visu darbu, rīkojas nepareizi. Es esmu pamanījis, ka daži kristieši dusmojas un uzbrūk man personīgi, sūtot man lāstus. Nu ko, viņi var tā darīt. Es vairāk runāju par kristietību, nekā par citām reliģijām, jo tāds bija uzdoto jautājumu raksturs, bet es taču runāju to pašu arī par citām reliģijām – ideoloģijām, kad jūs man par to jautājat.

Neviens uz zemes nav tik spēcīgs, lai atbrīvotu kādu no mums, neviens uz šīs zemes neredz iemeslus, kāpēc gan kādu mums vajadzētu atbrīvot. Pats par sevi dievišķais avots, ja tāds vispār eksistē, gaida, kad mēs paši sevi atbrīvosim individuālā kārtā. Nebūs ne masveida paraušanas (KL: ir kristieši, kuri tic, ka pirms pašas apokalipses, izredzētos, īpaši paklausīgos, Dievs izņems no zemes savā valstībā, līdz brīdim, kad Sātans būs piebeidzi visu un visus uz zemes palikušos. Pēc viņu domām tas process ilgs 1000 gadus.), ne masveida apgaismības, ne masveida atmodas un sevi saucošie – „mēs tauta”, izrādīsies apmuļķoti no tādas pašas masveida „mēs tautas”, kas pagarinās sprieduma termiņu, uz kura pamata mēs esam ieslodzīti šeit. Mēs varam palikt šai vietā mūžību, ja izdarīsim šādu izvēli, un mēs esam tie, kas esam radījuši šo ticības sistēmu, kas ļauj mums tieši tā arī rīkoties.
Es no šī teksta izņemtu vārdus „neviens uz šīs zemes neredz iemeslus, kāpēc gan kādu mums vajadzētu atbrīvot” un „ja tāds vispār eksistē”. Kas attiecas uz pirmo teikumu, tad bija laiks, kad uz zemes bija būtnes, kurām bija tāds spēks, bet viņām nebija tāda uzdevuma. Bet Dievišķais avots EKSISTĒ! Šeit nav runa par nogaidīšanu, vēlēšanos, utt ... Jūs esat uz pareizā ceļa, tas redzams pēc cita jūsu ieraksta, bet dzīve ir ļoti svarīga šī uzdevuma daļa.

Vai Kristus bija atsūtīts no Dievišķā likuma, lai izlabotu situāciju?
Jā, bet Kristus nebija iemiesojies cilvēkā, vārdā Jēzus no Nācaretes pirms 2014.gadiem. 20.martā, gandrīz 2 stundas līdz rītausmai. Šajā arī slēpjas jūsu dieva dēla dzimšanas laiks. Kristus, kura īstais vārds bija cits, bet šeit es lietošu šo, uzradās vienu reizi, tikai vienu reizi un tas bija citā laikmetā, tik pat tālā kā no šodienas līdz laikmetam, kad dzīvoja Jēzus no Nācaretes.

Vai jūs zināt, kas ir tie, kas uztur atmiņas par Jēzu Kristu? Vai jūs zināt, kuri uztur atmiņas par viltus Kristiem?
Atbilde ir pretēja tam, ko jūs domājat.

Kāpēc visas elites zemojas Luciferam – melim un liekulim?
Miljoniem cilvēku uz šīs planētas kalpo savām netīrajām - materiālajām – fiziskajām – prāta – emocionālajām vēlmēm, bet vai tad tas nozīme, ka tāpēc viņi ir elite?

Vai mūsdienās eksistē starpdzimtu iekšējais karš starp augstākajām būtnēm?
Augstākajām būtnēm nav fizisko ķermeņu, tās nav vadāmas no šīs pasaules un tām nepiemīt tādas īpašības kā naids. Jūs balstāties uz zināšanām par cilvēciskajām dinastijām un es domāju, ka atbilde uz šo jautājumu ir ļoti labi saskatāma tajā, ko es jau iepriekš esmu uzrakstījis. Vienmēr ir bijuši tie, kuri nepilda savu pienākumu. Es piederu pie mazākuma, cilvēki neatšķir frakcijas. Nepievērsiet uzmanību pasaules ziņām, tās visas ir veidotas tā, lai jūs pievērstu viņām savu uzmanību. Cīņa, kurai ir jāpievērš uzmanība, notiek personības līmenī.

Kā priekšā ir atbildīgas elites?
Finālā katrs atbildēs vienīgā Dieva priekšā.

Ah pasaules elite, tikai izklaidējas un ballējas. (Jautājuma teksts ir daudz garāks, bet tam nav būtiskas, vērā ņemamas nozīmes).
Tai elitei, kura izklaidējas un ballējas, nav nekāda sakara ar dinastijām. Viņiem ir jūsu asinis.

Kāda okultā informācija patīk jums visvairāk?
Neeksistē nekas apslēpts.
Insaidera komentārs - atbildes uz attiecīgiem jautājumiem, tā pat kā rūpīgi pārdomāti jautājumi rada pretēju efektu tam, ko mēs cenšamies sasniegt. Tas viss jums nepalīdzēs. Es nelietoju elektronisko pastu un mana klātbūtne šeit beigsies pēc pāris dienām.

Vai jūs kaut kā esat saistīts ar Anunnaki, par kuriem rakstīja Šumēri? Cik tuva īstenībai ir grāmata – divu autoru Roberta Šeina un Roberta Wilsona triloģija „The iluminaris”, acs piramīdā, zelta ābols, leviafans. Vai taisnība, ka Maroņa, kurš ir pieminēts mormoņu grāmatā, ir citplanētietis no plejādes? Un vai taisnība, ka šādas būtnes vēl joprojām komunicē ar cilvēci?
Nē, šeit to vairs nav, tad bija cita ēra. Šīs zināšanas nepiederēja Šumēriem, zināšanas vienmēr tiek nodotas, tāpēc tās ir arī tagad. Es neesmu lasījis šo grāmatu. Ja šādu grāmatu skaļi kritizē kritiķi un to burtiski izmet pārdošanā, tad jūs saprotat kas tas ir. Tajā var parādīties dažas patiesības, kuras peldēs veselā jūrā izkropļojumu un nepatiesību. Starp citu, neviens neapgalvo, ka autori to dara tīšām. Daži tiešām to dara tāpēc, sevišķi tie, kuriem patīk, ka viņus slavē un atzīst, tie kuri ir (pārdevuši) savas dvēseles. Bet daži nē, pie tam, pēdējos pamana un virza, jo tie kalpo viņiem. Nav nekas vienkāršāks, kā uzrakstīt bestselleri, izlaist hitu albumu, vai uzrakstīt kinoscenāriju, ja jums ir zināma augstāko „promouteru” tendence. Mormoņus, tā pat kā citus reliģiskos virzienus kontrolē tie paši, kas kādreiz kontrolēja viņu praviešus – dieva dēlus – svētos, utml... Šajā pasaulē dvēsele, kas kādreiz ir eksistējusi cilvēka ķermenī, nevar kļūt par Eņģeli. Un vēlreiz stingri atkārtoju – Dvēsele nevar par to pārvērsties šajā pasaulē, bet neskatoties ne uz ko, atrodas tādi, kuri apgalvo, ka Maroņi esot atdzimis kā eņģelis mūsu pasaulē. Mormoņu novirziens satur patiesības kodolu, tā pat kā citas reliģijas, tāpēc viņu tekstu lasīšana jums nenāks par ļaunu, ja būsiet uzmanīgs.

Kādi produkti tiek lietoti, lai vadītu mūs? Vai ir kaut kas tāds, ko vajadzētu un ko nevajadzētu lietot, lai mēs varētu daudz skaidrāk ieraudzīt realitāti? Ko nozīmē atturība, no kā tā sastāv? Vai tā ir mērenība visā, vai tas ir kaut kas vairāk?
Kas attiecas uz pārtikas produktiem, tad skatieties augstāk – tā ir viena no sastāvdaļām, ko izmanto dažādās kombinācijās, jūsu ikdienas dzīves vadīšanai. Ja jūs varat izslēgt, kaut nelielu daļu no tā no savas dzīves, tad viņu ietekme uz jums krasi un būtiski samazināsies, bet ne tas būs tas, kas paaugstinās jūsu pašapzināšanos. Šīs metodes drīzāk tiek pielietotas, lai jūs ātrāk „izlietotos” (domāta ķermeņa iznēsāšanās) un jūsu dzīves kvalitāte būtiski pazeminātos, lai jūs nepaspētu izpildīt savu uzdevumu savas dzīves laikā. Tas ir savstarpēji saistīts. Lūk šīs sešas metodes:
1.Pārtikas produkti un dzērieni;
2.Zāles, slimību profilakse, tai skaitā vitamīni;
3.Elektromagnētiskie viļņi, tai skaitā starojums, ko izstaro PC, telefoni, mājas elektrotīkls un visas ierīces, kurām ir mikroshēmas;
4.Masu informācijas līdzekļi – TV, radio, prese, internets (pati redzamākā un maksimāli paverdzinošākā no visām sešām metodēm.), Mūzika, skaņas (atšķiras no masu informācijas līdzekļiem un tiek izmantots savādāk, bet visbiežāk to izmanto caur masu informācijas līdzekļiem. (KL: tās varētu būt dažādas slēptās frekvences, kuras auss nedzird, bet zemapziņa uztver, kurās iekodēta mums negatīva informācija));
5.Gaisa piesārņojums (iespējams, ka tās ir domātas ķīmiskās trases);
6.Izglītības sistēma (sevī ietveroša pazīstamu literatūru, kura pārsvarā ir nepatiesa – vēsture, psiholoģija, metapsiholoģija, (filozofija) – nezkāpēc, vārdu filozofija, Insaiders vienmēr liek iekavās)), zinātne, dzeja, reliģija, pat bērnu pasakas. Politika aizgūst šīs metodes un katru dienu bombardē jūs, lai pārliecinātos, ka jūs viņus atbalstāt. Noteikumi brīdina, ka īpaši uzmanīgiem jābūt ar tiem, kurus slavē – virza – kam aplaudē – ko vētraini atzīst kritiķi. Šis var attiekties uz pārtikas produktiem, zālēm, jaunākajiem augstāko tehnoloģiju sasniegumiem, (māksliniekiem), politiķiem, mūziķiem, grāmatām, dzērieniem, utt.. (attiecas uz visām populārajām un modes precēm, hitiem, supervaroņiem). Apgalvojums, ka daži no tiem ir izturējuši (laika pārbaudi), tiek organizēts ar attiecīgu mērķi. Problēma šeit ir tajā, ka pie pārāk lielas aizdomīguma pakāpes, var palaist garām tos dārgumus, kuri ar nolūku tiek nodoti īpašām aprindām, lai pielietotu kā ieroci manipulācijai.
Eksistē vēl dažas metodes - sabiedrība, kultūra, sektas, cilvēki, kas uzmana viens otru utt.., bet šīs sešas augstākminētās ir tās, kuras tiek virzītas jau kopš franču revolūcijas laikiem.
Atturēšanās – apzināta sevis ierobežošanas forma, kura balstās pašizzināšanā, kuras mērķis ir dvēseles iekšējās kārtības sasniegšana, kas kopumā ņemot esat jūs, bet tikai neredzams. Dvēsele nav jūsu daļa, jūs esat viens vesels. Ierobežot emocijas, vēlmes, kaislības, enerģiju, nenozīmē atteikties no tām, tas jums nodarītu kaitējumu. Esiet uzmanīgi! Tas nozīmē virzīt tās vienotā gultnē, lai pēc tam, kad mēs maigi tās esam savaldījuši, tās strādātu augstāko mērķu sasniegšanai. Tas viss ved pie skaidras dzīves, jeb dzīves, kura ir piepildīta ar dāvanām (svētībām), tāpēc, ka tagad par savu personīgo saimnieku kļūstat jūs pats, nevis jūsu emocijas – vēlmes – kaislības. Tās vairs nediktē jums kā rīkoties. Vienlaicīgi šī procesa laikā jūs attīrīsiet sevi un sagatavosieties tam, lai saņemtu universālā Saprāta svētību. Esiet pēc iespējas līdzīgāki tam, ar ko vēlaties saistīt sevi.

Jautājumu sērija no viena lietotāja:
1.Vai jums ir draugi, kuri nepieder jūsu dzimtai ar kuriem jūs tiekaties?
Jā, bet zināt pārāk daudz cilvēku nav prātīgi.
2.Vai jums ir pazīstamas tādas emocijas kā līdzjūtība, naids un sirdsapziņas pārmetumi?
Ķermenis liek jums izjust naidu, līdzjūtību, sirdsapziņas pārmetumus un visas pārējās emocijas vienlaicīgi ar vēlmēm un kaislībām, lai sajauktu jums galvu, liktu jums aizmirst par sevi, likt kļūt par savu kurlmēmo versiju. Šajā materiālajā – fiziskajā pasaulē, tie pārvalda savus fondus. Jo vairāk jūs ļaujat tiem kļūt par saviem saimniekiem, jo ciešāk jūs piekaļat sevi šai pasaulei, kas ir pretrunā ar jūsu pienākumu. Tos nevajag ienīst, bet cienīt. Es novadu tos gultnē, kur tos varēs izmantot kaut kam nozīmīgākam.

Es vēlos zināt, kā nodibināt saikni ar Dievišķo avotu? Kā cilvēks var pacelties augstāk par savu cietumu?
Esmu pārliecināts, ka manos ierakstos jau ir dota šī atbilde. Ja jums pašam atrast neizdosies, es atbildēšu uz šo jautājumu rīt.

Es neapgalvoju, ka katrs no mums ir dievs – augstākais avots, bet katrs no mums ir savs Personīgais dievs, par tik, par cik mēs radām savu personīgo realitāti. Ko tu par šo teiksi, Insaider?
Jūs esat daļēji aprakstījis brīvo izvēli un iespaidus, kādus tā var jums dot, ne vairāk un ne mazāk. Vārds (mīlestība) ir apvīts ar neskaitāmiem slazdiem. Sevišķi, ja to lieto tā kā jūs.

Zeme – tas ir cietums, tu runā par gaismu, kuru ir sagrābusi matērija. Ja tas ir tā, tad es sāku saprast visus tos momentus, uz kuriem jūs līdz šim esat licis akcentus.
„Sagrābusi”, nav ne tuvu pats labākais vārds šai parādībai. Lietojot šo vārdu, sanāk tā it kā Dievišķajam varētu būt nepareizi nolūki, drīzāk es teiktu – īpašā veidā izkonstruēta, vai savstarpēji viens otru papildinoša, vai viens otrā ieintegrēta.

Un tagad mans vienīgais jautājums – vai viss patiešām ir tik vienkārši?
Es neatklāšu to, ko jūs ar nodomu, vai nejauši esat atklājis, es tikai zinu, ka tas, ko jūs pateicāt ir patiesība. To nevar izstāstīt, to ir jāatklāj, jo tas, kas tiek atklāts vienam, zaudē savu spēku.

Vai tajā arī neslēpjas šīs slepenības iemesls? Cilvēki nevar uzzināt to ne tāpēc, ka tas būtu domāts tikai (elitei), bet gan drīzāk tāpēc, ka, ja viņiem par to izstāstīs, viņi zaudēs savu pēdējo iespēju tikt atbrīvoti no šī cietuma?
Patiesība vēlas, lai jūs viņu iepazītu. Tajā ir Tās galvenais mērķis. Tā aicina jūs pie sevis katru jūsu dzīves mirkli un lai tā tiktu jūsu saprasta, viņa nepieciešamības spiesta ir tik vienkārša, lai jūs spētu to ieraudzīt caur parādību. Viņa ir jūsu priekšā. Atbilde uz pēdējo jautājumu – jā. Ja jūs patiešām esat atradis viņu, pateicieties Dievišķajam likumam un nevienam citam. Ceļojums ir sācies, ceļš būs garš. Iespējams es atgriezīšos rīt.

Vai taisnība, ka mums vienkārši paaugstina latiņu, lai pārbaudītu, vai mums ir nepieciešamais gribasspēks turpināt? Vai patiesībā eksistē spēki, kuri cenšas noturēt cilvēkus nomoda miegā? Spēki, kuri negrib, lai cilvēki kļūtu tādi, kādi varētu kļūt. Ja tā ir taisnība, tad kā vislabāk rīkoties? Padalieties savā pieredzē.
Tas ir saistīts ar operācijām jūsu fiziskajā ķermenī, kurš sāk dumpoties katru reizi, kad jūs sasniedzat šīs pasaules virsotnes. Fiziskā ķermeņa uzdevums ir ļaut jums sajust šo realitāti, bet kad jūs meklējat citu – tas pretojas. Tas ir viņa pienākums, tāpēc labāk ir viņu cienīt un maigi savaldīt.

Vai mēs aizmirsīsim to, ko zinām? Varbūt mēs vienkārši atlaidīsim savu personīgo „ES” un pieņemsim citu paradigmu? To būs ļoti grūti izdarīt, jo tas uztur mūs dzīvē kā personības.
Atcerēsieties visu, ko kādreiz zinājāt, bet aizmirsāt. Pazeminiet vērtējumu tam, ko jums ir mācījuši pirms tam, kad jūs būsiet aizmirsis pirmo un atgriezieties tagadnē.

Ko jūs ieteiktu darīt ar bērniem uz zemes? Kā viņus audzināt?
Man nav un nebūs bērnu. Pirmais, ko dara jaundzimušais – raud. Tas ir tāpēc, ka Dvēsele apzinās kur un kādā formā tā ir piedzimusi, tā atrodas neticības stāvoklī. Uzreiz pēc dzimšanas jūs labāk apzināties kas jūs esat un kur atrodaties, nekā vēlāk. Dvēsele liek ķermenim raudāt, jo ir vai nu sapratusi, ka pirmo reizi ir nokļuvusi šeit, vai nu tāpēc, ka saprot, ka reinkarnācijas rezultātā atkal ir nokļuvusi šeit, jo iepriekšējās dzīves laika nav izdevies izkļūt no šī cietuma. Tieši to mēs arī novērojam pārsvarā. Pati par sevi Dvēsele neraud, savā izejas stāvoklī tai šādas funkcijas nav pazīstamas, bet viņas dotie impulsi liek mūsu ķermeniskajam apvalkam raudāt. Tas raud bez (iemesla) – dienas, nedēļas, mēnešus, kamēr apziņa neiztērē savu spēku, kam par iemeslu var būt kā dabiskie procesi, tā arī vecāku ietekme un mūsdienās tie var būt arī medikamenti. Tā tas notiek, kad cilvēks piedzimst, pēc kā viņš aizmirst kas viņš ir, daži to aizmirst ātrāk, nekā citi. Šīs raudas atšķiras no tām, kuras parādās jau pēc pāris mēnešiem. Mieriniet savus bērnus šajā apziņai izšķirošajā brīdī un lieciet viņiem saprast, ka Visuvarenais ir dāvājis viņiem iespēju atgriezties tur, kur ir viņu vieta. Tas dos impulsu, kurš zemapziņā ietekmēs viņu turpmāko dzīvi. Viņu dzimšanas laiks tā pat kā vecāki, vieta, apstākļi, veselība, utml.., tika noteikti iepriekš, jau brīdī kad tie pameta šo pasauli iepriekšējā reizē. Sakritību nav! Bet pubertātes periodā viņi pārrauj dažas saites un tālāk jau atbildība par savu rīcību guļās uz viņiem pašiem. Tālāk viņiem pašiem ieslēdzas viņu izvēles brīvība un viņi paši izvēlas savu dzīvesveidu. Viņi paši izvēlas savu dzīves kvalitāti un pat to, kā viņi aizies no dzīves (nāve). Izdarot izvēli, tomēr aiziešanas (nāves) datumu, tiem neizmainīt. Instrumenti, kurus tie saņem no saviem vecākiem, spēj palīdzīt tikai dažās viņu dzīves sfērās, lielāka dzīves daļa balstās brīvajā izvēlē, kurai ir ļoti maz, vai nav vispār nekā kopēja ar saviem vecākiem. Jūs esat svarīgi saviem bērniem tikai pirmo 5-6 viņu gadu laikā un tieši tad varat iedot viņiem vislielāko svētību. Pielietojot savu intuīciju, ne instinktus – tās ir divas dažādas lietas. Kad jūs kļūstat par vecākiem, jūs apbalvo ar tām īpašībām, kuras nepieciešamas bērnu audzināšanai un kuras nebija pieejamas jums agrāk. Uzmanīgi ieklausieties tajās. Visi bērni ir dažādi, reaģē dažādi, bet dodiet viņiem zināt, ka eksistē tas, kas eksistē viņu sajūtās, ka eksistē Dievišķais avots no kurienes iztek viss. Kādreiz viņi atgriezīsies, kad sapratīs savu uzdevumu šeit uz zemes. Stāstiet viņiem to nevis vienā reizē, bet daudzu gadu ilgā periodā un pēc tam nesakiet viņiem vairs to. Ja viss būs izdarīts pareizi, viņi turpmāk visas savas dzīves laikā meklēs to patstāvīgi un tas ir viņu pienākums. Ja jūs viņiem to piedāvāsiet parastā veidā, kā to dara reliģiozie, jūs panāksiet pilnīgi pretēju efektu gaidāmajam.
Muzikālie instrumenti tika iedoti mums dažādos laikmetos, dažādu iemeslu dēļ, ne tikai lai mēs klausītos kā citi cilvēki izpilda melodijas uz tiem.
Izglītība ir pirmā manipulācijas metode, citas es jau esmu uzskaitījis. Ar viņiem (jūsu bērniem) manipulēs, bet kad viņi sasniegs pubertāti, viņiem radīsies iespēja atcelt iepriekšējās ietekmes rezultātu, viņiem pat radīsies iespēja pretoties tam visas turpmākās dzīves laikā. Nedrīkst, ne pārtraukt manipulāciju, ne veicināt atmodu, tas ir jāizlemj pašam bērnam un ar to saistīts arī tas, kā viņš atsaucās uz šim mērķim paredzētajiem, viņam dotajiem ieročiem. Visuma saprāts, sekojošs Dievišķajam likumam tiek iekš jūsu bērna, tā kā viņam tiek dota iespēja atmosties jebkurā brīdī. Tikai viņš – viņa, paši ir tiesīgi izlemt kad tas notiks.

Vai jūs zināt par tādu rasi, kurai gan agrāk, gan tagad zemojas kā dieviem? Vai jūs varat atpazīt kādus no dieviem, vai dievībām?
Dotajā brīdī eksistē tikai viena rase. Nav nekādas citas rases, kura būtu pārāka pār otru. Cilvēki jauc dažādus jēdzienus un ēras. Vienīgais (Dievs) arī ir tas, kuram zemojas un kuram dzied slavas dziesmas. Patiesībā vārds dievs, ir izkropļots termins, tas netieši dod saprast, ka jūs, esot cilvēks, varat vadīt augstāko būtni. Apzīmējot Viņu, man nācās ļoti uzmanīgi izvēlēties vārdus, lai pašam neiekrist šajās lamatās. Es teiktu, ka es nelietoju šo vārdu, bet jūs paši esat izdarījuši izvēli un jums pašiem jātiek galā ar sekām. Dievam ir ļoti daudz izpausmes – raksturlielumi – emanācijas, kas piemīt neskaitāmām būtnēm ar tik pat neskaitāmām funkcijām, bet tās visas darbojas kopā. Visas tās ir bez miesas – nemateriālas, lai gan, dažas var pārvaldīt arī ķermeņus, bet pārvaldīšanas veids nelīdzinās mūsējam. Daži to dara, savu vibrāciju pazemināšanas ceļā, tādā veidā iegūstot kādu formu un parādoties materiālā pasaulē. Visas viņas slavina dēļ tā, ka viņas visas ir vienotas un labu darošas un tās nosūta savu pienesumu Dievam. Jūs cilvēki zemojaties dažu ļaužu priekša kā dieviem – praviešiem, slavenībām, sportistiem, politiķiem, rakstniekiem, utt .. un tas ir pretīgi.

Ko jūs varat pateikt par Nikolu Teslu? Kā jūs domājat, vai viņš izpildīja, vai izgāza savu misiju uz šīs zemes?
Ikvienas zināšanas tiek nodotas (iedotas), arī Teslas zināšanas tika iedotas viņam, tās nav viņa personīgās idejas. Divi Insaideri iedeva viņam šīs zināšanas, jo viņi zināja, ka viņš tās pielietos pēc plāna, kurš tobrīd tika pildīts. Kontroles iegūšana pār energoresursiem no konkrētu dinastiju puses, izmainot to lielumus un ieviešot jaunas tehnoloģijas. Tesla savus rezultātus atklāja nepareizajiem cilvēkiem un ar to arī viss beidzās. Gudra personība un gudrs cilvēks nav viens un tas pats. Insaideriem jau no mazotnes ir jābūt uzmanīgiem, lai nepieļautu tāda veida notikumus.

Vai pie horizonta ir redzami tādi notikumi, kuri novedīs mūs pie kvantu pārejas masu apziņā un/ vai tas no jauna noteiks dzīvi un dzīvesveidu.
Nē, nekas tamlīdzīgs nav paredzēts. Kā jau es iepriekš vairākkārt esmu teicis, viss notiek personības līmenī. Tas nozīmē, ka jūs iegūstat patstāvīgu pašizziņu ar jums pieejamu instrumentu palīdzību. Un es jau esmu aprakstījis tos instrumentus, kurus man ir atļauts aprakstīt. Iespējams, ka būs notikums, kurš izmainīs cilvēces attīstības ceļu, kādu mēs to redzam šodien, pagātnē tas ir noticis jau daudzkārt, bet tam nav nekāda sakara ar tādām parādībām par kurām jūs šeit rakstāt. Jūsu pienākums Dieva priekša un arī savā, joprojām paliek tas pats, lai kas arī nenotiktu. Netērējiet enerģiju lieki, pasīvi gaidot notikumus, citādi jūsu stāvoklis tikai paildzināsies. Es varētu piemetināt kaut ko, kas varētu likties pretrunā ar agrāk teikto, bet lasiet uzmanīgi: Kad masām liek noticēt kaut kam negatīvam, var sanākt ne tas, ko viņi gribēja panākt. Tieši tā strādā tas, ko jūs saucat par Jauno Pasaules Kārtību (New World Order), jūs pamazām sākat ticēt tam, ka tas sāk iegūt formu un turpmāk tas arī iegūs formu un teorētiķi kopā ar galvenajiem spēlētājiem „palīdz” jums ar to, ka bombardē jūs ar (faktiem), ka tas iegūst formu, piespiežot jūs atdot daļu sava spēka un enerģijas katru dienu un tādā veidā viņi ar vien lielākā mērā vada jūs. Un finālā jūs atrodaties zem pilnīgas viņu kontroles. Tāpēc tieši tie, kuri ir pamodušies un to ieraudzījuši, arī ir tie, kuri paši to rada. Bez tam nemitīgi strādā arī vizualizācija, bet es atkārtoju, pat, ja tas viss notiks, jūsu pienākums Dieva un sevis priekšā paliek iepriekšējais.

Vai augstāko būtņu vīri un sievas ir sasnieguši kompromisu? Vai ir bijis tā, ka tie, kurus Dievs bija radījis, lai tie būtu kopā, aizgāja katrs pa savu ceļu tāpēc, ka atteicās pildīt savu pienākumu? Ja tas ir tā, tad kurā puse esi tu? Tavs Dievs ir visuresošs vienots?
Jūs atkal sajaucat visu kopā – augstākās būtnes, ar dvēselēm ķermeņos, neatkarīgi no tā, vai tie pieder elitāro dzimtu dinastijām, vai nē. Augstākās būtnes un dvēseles ir dažādas būtnes. Šajā laikmetā, kurš ilgst ilgāk, nekā jūs domājat, Augstākās būtnes neieņem materiālas aprises, neieiet ķermeņos. Tās ir bez ķermeņa un neuztver pasauli tā kā mēs. Dvēseles ir ķermeniskas, mēs atrodamies materiāli-fiziskajā plaknē, kas pakļauta tai raksturīgajām zemajām frekvencēm, lai gan varam arī lidināties virs tās un arī uztvert augstākās pasaules. Par to ir jārunā īsi, jūs neesat ķermenī, bet gan ap to – aptverat to kā apvalks – futlāris. Futlāris, jeb dvēsele sastāv no neredzamiem elementiem, kas patiesībā arī esat jūs. Un šis neredzamais ķermenis ir iemudžināts – ievīts - caurausts fiziskajā plaknē. Ļoti svarīgi, lai jūs to saprastu. Un šis neredzamais ķermenis ir saistīts ar fizisko ķermeni ar enerģētiskajām saitēm – uz smadzenēm, sirdi un mugurkaula apgabaliem (domātas 7 enerģētiskās zonas – čakras. ), tādā veidā mēs – dvēseles, pārvaldām un darbinām ķermeni, liekot tam funkcionēt un tādā veidā iepazīt šo pasauli. Dvēseles ir duālas, tas nozīmē, ka jūs esat arī vēl otrs, kurš vēlas savienoties citā pasaulē. Dažas dinastijas atsakās no sava pienākuma tieši tāpat kā nepiederošie pie tām un tiem nākas ciest no sekām. Daudzas dinastijas par to nezina. Lūzums notiek ne tur, kur pēc jūsu domām tam būtu jānotiek, tas izpaužas personības līmenī, kas skar gan jūs, gan mani. Es piederu pie tās frakcijas mazākuma, kuru kļūst ar vien mazāk. Es jau skaidroju, ka vārdu Dievs nevajag izmantot dēļ tām lamatām, kuras ir ietvertas šī vārda jēgā - Vienotais, Visuresišais, Tīrais, Svētīgais un no tiesas tas, kurš ir radījis svētību.

Insaider, tad tu saki, ka vecās metodes bija balstītas patiesībā un bija pareizas? Vai mums būtu jāuzmeklē vecās metodes un jāseko tām? Vai mums ir jānonāk harmonijā ar māti? Kas vairāk interesē Vienoto (Dievu) – mūsu sirdis, vai prāti un kas no tiem abiem ir stiprāks? Vai mums būtu vērts pievērst uzmanību Jēzus mācībai par mīlestību? Vai visi kopa mēs esam stiprāki par jums, vai nē? Mēs atrodamies šajā cietumā mūsu grēcīgās dabas dēļ, vai dēļ sapratnes trūkuma?
Pirmais zināšanu tēls ir tuvāks patiesībai, nekā nākošie. Iedomājies viļņus dīķa ūdenī, kurā kaut ko iemet - viļņi sākas no centra, tie kļūst ar vien vājāki un tad pavisam izbeidzas. Pirms 4000 gadiem, kas ir pavisam nesen pēc šīs ēras mērogiem, nepilnīgs tulkojums, nepareiza interpretācija, no patiesības attālināti fragmenti nositīs jūs no pareizā ceļa, tāpēc meklējiet visuma Saprātu, kurš ļaus jums izvēlēties patiesību un tad nododiet to tālāk bez izkropļojumiem. Mēģiniet nonākt harmonijā ar visu, ko dod jums Dievišķais likums un, kas tika radīts mūsu atgriešanās apzināšanai tā, it kā tas nebūtu tulkots cilvēku valodas terminoloģijā. Vienotais Dievišķais eksistē, šeit nederēs tādi vārdi kā interesējas, grib, utml ..., kaut gan, Viņa izpausmes emanācijas var rīkoties saskaņā ar Vienoto. Mums nav saprāta, mēs varam darboties caur viņu. Saprāts var pieļaut, ka mēs kļūstam par viņa nesējiem. Ja mums kaut kas ir, tas nozīmē, ka mums tas pieder, bet pieder – nozīmē, ka mums tas pieder un mums ir kontrole pār to, bet Saprātu mēs nevaram ne kontrolēt, ne arī viņš var mums piederēt. Daudzi jauc intelekta izmantošanu ar Saprāta kontroli (piederību), bet intelekts ir tikai līdzeklis, ko mums dāvā Saprāts. Dvēselei nav neskaitāmas būtības, tā sastāv no vairākām daļām, jeb futlāriem, lai gan tajā pat laikā tā ir viena būtne. Vienu no šiem futlāriem var nosaukt par sirdi. Tas ir tas, kurš ir savienots ar dzīvības avotu, kurš uztur mūsos dzīvību un, kuru dod mums Dievs pēc savu emanāciju līdzekļiem. Visas būtnes ir vienādi svarīgas. Izlasiet šo lēnām: Mīlestība nesastāv tajā, lai tevi saprastu, cilvēciskajos terminos, tā ir kļūdaina versija. Īstenā Kristus mācība, nav Kristus no Nācaretes mācība, kaut gan pēdējais pārņēma daudz ko no pirmā. Es zinu, ka nevajag atkārtoties, bet to prasa konteksts. Kristum bija cits vārds, bet es lietošu šo, jo cilvēki pie tā ir pieraduši. Vēsts atrodas šeit, kopš laikiem, kad īstais Kristus savā atklāsmē izpauda sevi, atšķirīgā laikmetā no mūsējā. Bez īstā Kristus parādīšanās, mums uz zemes nebūtu zināšanas par to kā atgriezties tur, kur ir mūsu dzimtās mājas. Tikai šīs patiesā universālā Saprāta zināšanas mums dod iespēju pacelties un šīs zināšanas mums atnesa īstais Kristus. Kur mēs esam, kas mēs esam, kas ir mūsu būtība, kā, kāpēc, kad? – tas viss viņam tika dots atklāsmē saskaņā ar Visuvarenā gribu. Un mums būtu jāslavē īsto Kristu – tas ir atslēgas moments, ne tāpēc, ka tas prasītos pēc slavināšanas, nē, augstākajām būtnēm mēs savā esošajā formā neesam vajadzīgi nekādiem mērķiem, bet tādā veidā viņi panāk to, ka jūs sākat apzināties to, kas attiecas uz Viņu (Dievu). Jums jāatpazīst, ka viņš atalgo jūs. Dievišķais var padarīt vienu cilvēku neizsakāmi stiprāku par visiem citiem kopā ņemtiem. Man vēl ir atļauts jums pateikt, ka jūs esat šeit izpratnes (saprašanas) trūkuma dēļ. Nedomājiet terminos „MĒS”, bet terminos „ES”, laiks „mēs”, atnāks vēlāk, citā pasaulē.

Ja jau Kristus bija atnācis citā laikmetā, kāpēc viņa misija neizdevās?
Izpaud savas domas uzmanīgāk, lai nekaitētu sev. Īstais Kristus izpildīja savu uzdevumu pilnībā un veiksmīgi. Tagad ir tava kārta. Ja tu netiksi galā, nevaino tajā Dievišķo, Dievišķība ir nevainojama zemes lietās. Kad tu apdedz saulē, vai tu vaino tajā sauli, kura uztur dzīvību uz zemes, vai tomēr sevi, ka stundām gulēji pludmalē, nenoslēpjoties no tiešajiem saules stariem?
Šis būs mans pēdējais ieraksts. Darbs ir izdarīts. Viss tika darīts Dievišķā likuma dēļ, kurš stāv augstāk pār manu ģimeni, visiem zemes un viņsaules iemītniekiem. Mazākums nodod to nākamajiem, pēc augstāko būtņu pavēles. Saproti to! Ir divi nelabvēlīgi virzieni, kuri parādīsies un par kuriem man ir zināms. Es varbūt paliktu šeit ilgāk, kaut gan esmu jau izgaismojis daudzus jautājumus. Es atbildēju tikai to, kas man ir atļauts, pašā man pieejamākajā manierē, tāpēc man nācās drukāt ātrāk. Ja jūs izlemsiet, katru dienu pateicieties Visuvarenajam, kurā visam ir savs (paša) sākums, par viņa Dievišķo likumu, dodošo jums iespēju atgriezties savā īstenajā stāvoklī, pasaulē, kurai jūs piederat, par viņa spēku, kurš nes jums pamatotu labošanu (uzlabošanu), kuru jūs katru dienu izjūtat uz sevis. Slavējiet Augstākās būtnes, kuras darbojas vienotā Dievišķā likuma vārdā, kurš ir mums dots Visuvarenā parādībās un emanācijās, dodot mums dzīves (dzīvības, dzīvošanas) līdzekļus visās sfērās, kurus jūs varat izmantot savā labā, kā arī pateicieties Viņam par dzīves ceļa un mērķa parādīšanu un daudz ko citu. Vēršoties pie Dieva esi uzmanīgs un pareizi formulē domas – nepieprasi, neraidi, nelūdzies, nepavēli, nepiedāvā, neprasi, - tas ir pretīgi! Vienkārši izsaki savus vārdus un pildi savu pienākumu. Saprotiet, ka jautājumus uzdevāt jūs, es pateicu vairāk, nekā tu izlasīji. Es atgriezīšos! Nodod tālāk to, ko uzzināji!

„Insider” [izruna - insaider] vārda tulkojums – vārda pamatā „inside” – iekšpuse; iekša; iekšas; iekšiene, tulkojumā no angļu (amerikāņu) valodas, tas var nozīmēt arī slepenās zināšanas; zināšanas no pirmavota; arī informācija no kādas nebūt organizācijas, vai sistēmas iekšienes. Piedēklis [er] nozīmē, ka vārds no darbības vārda pārtop lietvārdā, piemēram darīt – darītājs.
Paša vārda „Insider” nozīme – 1.kādas organizācijas, vai biedrības biedrs, nav svešinieks, savējais, 2.labi informēts cilvēks, zinošs cilvēks. Vēl var būt nozīme, kad ne savs cilvēks tiek uztverts sistēmā, vai kādā organizācijā kā savējais.

Nobeigumā gribētos vēl tikai no sevis piebilst, ka lasot, vai klausoties oriģinālā, noteikti jāņem vērā, ka šis vēstījums ir dots Rietumu pasaulei, oriģinālā angļu valodā un ņemot vērā angļu valodas nabadzību, jāsaprot, ka zem katra no šiem tekstiem slēpjas daudz dziļāka jēga, nekā vārdos to ir iespējams izteikt. Otrs, ko gribētos piebilst – Rietumu mentalitāte nestāv ne tuvu latviešu (Baltu), vai krievu pasaules uztverei – dzīvesziņai, izpratnei par tikumiem, Dievsaziņu, Dievu, Dievībām (Māra, Laima, Pērkons, Dēkla, uc), tāpēc mēs kā etnoss jau esam daudz tuvāk Dievišķajam avotam, kā varētu domāt, jo neesam šo saikni pazaudējuši materiālo vērtību kultā. Man ir patiess prieks par katru, kurš šo izlasīs un atradīs šeit kaut ko vērtīgu un noderīgu tieši savas dvēseles izaugsmei. Neaizmirsti nodot šo informāciju tālāk!

Tiekamies mājās ...

Dziļā cieņā un mīlestībā,
Kristīne Liepiņa


Slepenās „elitārās” dzimtas, kas pārvalda pasauli, pārstāvja atklāsme. (2005.g.) I.daļa


Avoti:

Komentāri (0)  |  2016-12-30 07:18  |  Skatīts: 5693x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ